Una Stenbek

Veileder

Høgskolelektor i Sykepleie


Friske Skudd ble startet i 2000, og tilbyr i hovedsak faglig veiledning til helsepersonell, ledere i helsevesenet og ansatte ved universiteter og høgskoler, i tillegg til personlig veiledning til privatpersoner. Også andre fagmiljøer kan henvende seg for faglig veiledning. Jeg er godkjent veileder i Norsk Sykepleierforbund, medlem i forbundets landsgruppe for faglige veiledere og styremedlem i forbundets lokalgruppe for faglige veiledere. Friske Skudd tilbyr tjenester i Oslo og Akershus.

Tjenester Hjem Kontakt

Utdanning

 • 1982 Godkjent sykepleier
 • 1991 Høgskolelektor i sykepleie med hovedoppgave om Selvaktelse; hvordan styrke og utvikle selvaktelse

Videre- og etterutdanning

 • Faglig veiledning
 • NLP (Nevrolingvistisk programmering)
 • PREP samlivskurs
 • Kognitiv terapi
 • Gestalt terapi
 • LØFT (Løsningsfokusert tilnærming)
 • Drømmearbeid
 • Gruppepsykoterapi (utdannet ved Institutt for Gruppeanalyse, IGA i Oslo)

Arbeidserfaring

Arbeids- erfaring

 • 1982 - 1991 Sykepleier
 • 1991 - 1994 Høgskolelektor ved Aker sykepleierhøgskole
 • 1994 - 1997 Ass.sjefssykepleier ved Aker sykehus med ansvar for fagutvikling i sykepleietjenesten
 • 1997 - 2000 Forlagsredaktør i Universitetsforlaget, Helse-og sosialfagredaksjonen
 • 1999 - 2000 Fagredaktør i Tidsskriftet Sykepleien med ansvar for fagartiklene
 • 2000 - 2015 Selvstendig næringsdrivende med eget samtale- og veiledningsfirma Friske skudd
 • 2000 - 2006 Tilknyttet Senter for sjelesorg, veiledning og terapi i Oslo
 • Nå tilknyttet Respekt samtalesenter i Oslo

Faglig gruppeveiledning

Faglig gruppe- veiledning

I prinsippet kan alle yrkesutøvere med en fagutdanning ha utbytte av faglig veiledning i gruppe eller individuelt. Det er fagkompetansen som utvikles gjennom refleksjon over egen utøvelse av faget. I veiledning bearbeides situasjoner fra arbeidslivet gjennom aktivering av de faglige tanker og erfaringer som ligger i gruppen. Jeg er høgskolelektor i sykepleie og har til nå hatt flest grupper innen helsefaglig veiledning; sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, ledere, leger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer. Det kan være både rene faggrupper og tverrfaglige grupper. Andre fagmiljøer og faggrupper er også velkommen.

Grunntanken med all gruppeveiledning er at medlemmene kan hjelpe både seg selv og hverandre gjennom å:

 • dele opplevelser, situasjoner og følelser
 • støtte og utfordre hverandre
 • fordype innsikt og forståelse av erfaringer som deles
 • evt utveksle forslag og løsninger

Slik kan man oppnå følelsesmessig avlastning og større innsikt, og derved bedre takle utfordringer og egne reaksjoner. En gruppe inneholder alle medlemmenes kunnskaps- og erfaringsreservoar, og gir således et rikt ressurstilfang til de saker som tas opp.

Målet med faglig veiledning korresponderer med utfordringer man står i som yrkesutøver/leder. I veiledning kan man få et utvidet og dypere perspektiv på ting man opplever i denne rollen. Dette vil kunne bidra til at man utvikler seg og blir tryggere i møte med utfordringene. Man vokser som fagperson.

Metoder i veiledning er aktiv samtaleledelse, reflekterende team, bilder, stolarbeid m.m

Fordi mennesker kan tolke situasjoner ulikt, kan to personer reagere ulikt på en og samme situasjon. I veiledning bevisstgjøres egne tolkninger, slik at man kan se sammenhenger og forstå egne reaksjoner bedre. Da er utvikling og forandring mulig.

Følelser og kroppsfornemmelser er en refleks av hvilken mening man tillegger det man ser og hører, ens egen tolkning. Følelser er derfor en viktig informasjon om hvordan vi egentlig forstår det vi opplever. Dette ser vi på i veiledning.

Faste grupper har opptil 8 medlemmer. Åpne grupper kan bestå av et personale der de som er på jobb den dagen kommer på veiledning.

Faglig individualveiledning

Faglig individual- veiledning

Hensikt, mål, innhold og metoder er tildels sammenfallende med gruppeveiledning, men her er det en-til-en veiledning mellom fagperson og veileder. Tidfrekvens og varighet er etter behov. Fokus er vekst og utvikling gjennom bearbeiding av opplevelser og situasjoner fra arbeidshverdagen. Her utforskes tanker, følelser og kroppsfornemmelser i møte med aktuelle situasjoner eller utfordringer. Slik kan man oppnå følelsesmessig avlastning og større innsikt, og bedre mestre utfordringer og egne reaksjoner.

Målet med faglig veiledning korresponderer med utfordringer man står i som yrkesutøver/leder. I veiledning kan man få et utvidet og dypere perspektiv på ting man opplever i denne rollen. Dette vil kunne bidra til at man utvikler seg og blir tryggere i møte med utfordringene. Man vokser som fagperson.

Fordi mennesker kan tolke situasjoner ulikt, kan to personer reagere ulikt på en og samme situasjon. I veiledning bevisstgjøres egne tolkninger, slik at man kan se sammenhenger og forstå egne reaksjoner bedre. Da er utvikling og forandring mulig.

Følelser og kroppsfornemmelser er en refleks av hvilken mening man tillegger det man ser og hører, ens egen tolkning. Følelser er derfor en viktig informasjon om hvordan vi egentlig forstår det vi opplever. Dette ser vi på i veiledning.

Personlig veiledning

I livsfaser hvor livet kjennes vanskelig kan man trenge hjelp til å komme videre. Gjennom gode samtaler med et kyndig og lyttende medmenneske, kan man oppleve støtte, og få nye perspektiver på det man strever med.

Fokus er modning og vekst gjennom bearbeiding av konkrete opplevelser og situasjoner. Her utforskes tanker, følelser og kroppsfornemmelser i møte med aktuelle situasjoner eller utfordringer. Slik kan man oppnå følelsesmessig avlastning, dypere innsikt, og derved bedre takle utfordringer og egne reaksjoner.

Fordi mennesker kan tolke situasjoner ulikt, kan to personer reagere forskjellig på en og samme situasjon. I veiledning/terapi bevisstgjøres egne tolkninger, slik at man kan se sammenhenger og forstå egne reaksjoner bedre. Da er endring og vekst mulig.

Følelser og kroppsfornemmelser er en konsekvens av hvilken mening man tillegger det man ser og hører, en konsekvens av ens egen tolkning. Følelser er derfor en viktig informasjon om hvordan vi egentlig forstår det vi opplever. Dette ser vi på i samtalene.

Samlivsveiledning

Samlivs- veiledning

Samtaler med sikte på å utvikle parforhold. Jeg er sertifisert kursleder for samlivskurset PREP. Et kursprogram Samlivssentret ved Modum Bad har satset stort på. Her vektlegges gode kommunikasjons- og problemløsningsteknikker i parforhold, i tillegg til å arbeide med kjærlighet og forventninger, faresignaler, hendelser og temaer, glede, moro og vennskap.

Kontakt

92 68 15 05una.stenbek@gmail.com

Postadresse: Granliveien 19 f, 1086 Oslo

Besøksadresse for individualsamtaler: Akersgata 74, 3. etage